Saturday, 14 May 2011

TERAPI REALITI

Terapi realiti adalah salah satu teori yang besar dalam pendiddikan psikologi kaunseling. Terapi ini adalah sebahagian daripada pendekatan kognitif.Terapi realiti tidak boleh dipisahkan dengan teori pilihan.Teori pilihan membincangkan bagaimana manusia itu bertingkah laku manakala terapi  realiti adalah bagaimana kita dapat membantu diri kita dan orang lain.

1 comment: